uto serwis

8 669 85 77 85

Motor

Wniosek kredytowy

Informacje będziesz otrzymywać na swój adres e-mail !

Wróć do strony głównej serwisu

Wybierz produkt
Rodzaj kredytu
Kwota kredytu
Imię
Nazwisko
Numer PESEL
Seria i nr dowodu
Data wydania dowodu
Dowód bezterminowy
Imię Ojca
Imię Matki
Nazwisko panieńskie matki
Adres zameldowania
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
Stan cywilny
Imię i Nazwisko małżonka
Dochód małżonka
Źródło dochodu
Średni dochód
Od kiedy uzyskiwany dochód
Do kiedy uzyskiwany dochód
Nazwa zakładu pracy
NIP zakładu pracy
Ilość osób na utrzymaniu
Dokument tożsamości
Dokument dochodowy
Inny dokument I
Inny dokument II
Zgłoś Klienta
Zgłoś Klienta
Trwa weryfikacja wniosku - niebawem skontaktuje się z Tobą nasz Doradca
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Stosownie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa, Pośrednik kredytowy Plus Kredyt 24 - Przemysław Guzek z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kościelnej 15 informuje że współpracuje z pożyczkodawcami tj. Nest Bank S.A., Profi Credit Polska S.A., Dom Finansowy QS S.A., Helikon Sp. z o.o., Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Unilink Cash Sp. z o.o.  i że z tytułu współpracy opisanej powyżej otrzymuje od pożyczkodawców wynagrodzenie, a nadto że posiada w ramach odnośnych umów i zależnie od ich treści umocowanie do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych koniecznych do zawarcia umowy o dany produkt finansowy.

Copyright © 2016 Plus Kredyt 24