Wyrażam zgodę na prowadzenie przez firmę Plus Kredyt 24 – Przemysław Guzek lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu.

Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez wcześniej wymienione firmy, informacji o mnie zawartych w bazach takich jak Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor, Krajowy Rejestr Dłużników, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez wcześniej wymienione firmy w celu przedstawienia oferty kredytowej.

Wyrażam zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podanym wcześniej firmom w celu przedstawienia oferty kredytowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Plus Kredyt 24 – Przemysław Guzek, z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kościelnej 15 w celu przedstawienia mi oferty kredytowej.

Wyrażam zgodę na złożenie w moim imieniu wniosek o kredyt/pożyczkę do Banków i Firm Pozabanowych.

uto serwis

8 669 85 77 85

Motor

Wniosek kredytowy

Wymagana

Wymagana

Wymagana

Wymagana

Wymagana

Wymagana

Wyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego dotyczącego Plus Kredyt 24 – Przemysław Guzek za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Informujemy iż administratorem danych osobowych jest Firma Plus Kredyt 24 – Przemysław Guzek z siedzibą przy ul. Kościelnej 15, 44-200 Rybnik. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dziennik Ustaw z 2002 roku Numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami ) w celu marketingu i sprzedaży produktów i usług Plus Kredyt 24 – Przemysław Guzek oraz podmiotów współpracujących z Plus Kredyt 24 – Przemysław Guzek. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania.

e-mail
Imię
Nazwisko
Numer PESEL
Seria i nr dowodu
Data wydania dowodu
Imię Ojca
Imię Matki
Adres zameldowania
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
Stan cywilny
Imię i Nazwisko małżonka
Dochód małżonka
Rodzaj podstawowego wynagrodzenia
Od kiedy uzyskiwany jest dochód
Do kiedy uzyskiwany jest dochód
Rodzaj zakładu pracy
NIP zakładu pracy
Nazwa zakładu pracy
Średni dochód z ost. 3/6 miesięcy
Ilość osób w gospodarstwie domowym
Informacje dodatkowe/ majątkowe
Karty kredytowe
Samochód osobowy
Samochód ciężarowy
Dom/mieszkanie
Maszyny rolnicze
Działka
Lokaty
Akcje
Obligacje
Zgoda - przetwarzanie danych
TAK
NIE
Zgoda na przetwarzanie danych II
TAK
NIE
Udostępnienie danych w celu weryfikacji
TAK
NIE
Przetwarzanie danych w celu weryfikacji
TAK
NIE
Sprawdzenie w bazach
TAK
NIE
Zgoda na kontakt telefoniczny
TAK
NIE
Zgoda na marketing
TAK
NIE
Preferowane godziny kontaktu
09:00 - 12:00
12:00 - 15:00
15:00 - 18:00
Cały dzień
Dokument tożsamości (opcjonalnie )
Dokument dochodowy (opcjonalnie )
wyślij
wyślij
Trwa weryfikacja wniosku - niebawem skontaktuje się z Tobą nasz Doradca
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wróć do strony głównej

Stosownie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa, Pośrednik kredytowy Plus Kredyt 24 - Przemysław Guzek z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kościelnej 15 informuje że współpracuje z pożyczkodawcami tj. Nest Bank S.A., Profi Credit Polska S.A., Dom Finansowy QS S.A., Helikon Sp. z o.o., Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Unilink Cash Sp. z o.o.  i że z tytułu współpracy opisanej powyżej otrzymuje od pożyczkodawców wynagrodzenie, a nadto że posiada w ramach odnośnych umów i zależnie od ich treści umocowanie do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych koniecznych do zawarcia umowy o dany produkt finansowy.

Opcjonalna

Bezpieczna strona

 

Bezpieczna strona

 

Copyright © 2016 Plus Kredyt 24